ست کابینت روشویی وندا

  • روشویی پایه دار با پایه رزینی
  • رنگ آمیزی پلیمری
  • تنوع رنگی
  • روشویی سنگی سرامیکی
  • گارانتی دو سال